DOSBox Game Ready

Po wypakowaniu pliku dosbox_game_ready.zip, DOSową grę należy skopiować bezpośrednio do katalogu "game". Następnie należy edytować w Notatniku plik "game.conf" z folderu "dosbox". Na samym dole, w sekcji [autoexec], należy zmienić "GAME.EXE" na właściwy plik wykonywalny gry. Grę uruchamiamy plikiem "start.bat", oczywiście po odpowiednim skonfigurowaniu pliku "game.conf".


1) Granie na pełnym ekranie.

Znajdź w sekcji [sdl]:
fullscreen=false
zamień na:
fullscreen=true


2) Zachowanie proporcji obrazu 4:3.

Znajdź w sekcji [sdl]:
fullresolution=original
zamień na:
fullresolution=desktop

Znajdź w sekcji [render]:
aspect=false
zamień na:
aspect=true


3) Dostosowywanie szybkości emulacji.

Znajdź w sekcji [cpu]:
cycles=auto
zamień na (przykładowo):
cycles=fixed 12000
lub
cycles=max 70%

Liczbę przy "fixed" i procenty przy "max" można oczywiście zmieniać.


4) Zalecane sposoby wyświetlania obrazu.

Znajdź w sekcji [sdl]:
output=surface
zamień na:
output=overlay
lub
output=openglnb

Ustawienie "openglnb" jest zalecane dla Windows 10, jeśli "overlay" sprawia problemy.


5) Montowanie płyty z napędu CD.

W sekcji [autoexec] dodaj tę linijkę pod "mount C ..\game":
mount D E:\ -t cdrom

Czasami folder z grą może "udawać" płytę CD:
mount D ..\game -t cdrom


6) Montowanie obrazu gry.

W sekcji [autoexec] dodaj tę linijkę pod "mount C ..\game":
imgmount D ..\nazwaobrazu.iso -t iso

lub (wersja dla CUE/BIN):
imgmount D ..\nazwaobrazu.cue -t iso -fs iso


7) Ustawianie poziomu głośności dźwięków.

W sekcji [autoexec] dodaj tę linijkę przed plikiem wykonywalnym gry:
MIXER MASTER 50:50 /NOSHOW

Analogiczne ustawienie, ale tylko dla muzyki z płyty CD:
MIXER CDAUDIO 50:50 /NOSHOW

Dozwolone wartości: od 0:0 do 100:100.


8) Skróty klawiszowe DOSBox'a.

ALT+ENTER - przełączenie do trybu okienkowego
CTRL+F9 - zamknięcie DOSBox'a
CTRL+F11 - spowolnienie emulacji
CTRL+F12 - przyśpieszenie emulacji
CTRL+F5 - zapis screenshota z gry
CTRL+F10 - przechwycenie kursora
CTRL+F1 - mapowanie klawiszy
ALT+PAUSE - pauzuje emulację


Pobierz:

Aby zacząć używać DOSBox Game Ready, pobierz plik .zip i wypakuj go do jakiegoś folderu.

Pakiet zawiera DOSBox 0.74-3 w wersji portable.

Pobierz

© 2024 Hool.de.Nord